Tin tức truyền thông

Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm

Vừa qua, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 39, 40/2011. Tổng khối lượng gọi thầu của 2 đợt phát hành là 2.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 3 năm và 5 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 1.000 tỷ đồng.
 

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 5.050 tỷ đồng (gấp hơn 5 lần khối lượng gọi thầu).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 4.865 tỷ đồng (gấp gần 5 lần khối lượng gọi thầu).

Kết quả, 2.000 tỷ đồng trái phiếu đều đã được chào bán với mức lãi suất trúng thầu 13%/năm, thấp hơn lãi suất huy động trái phiếu 3 năm của đợt đấu thầu trước đó ngày 26/05/2011 là 13,30%.

 ĐTCK

Các tin tức khác